top of page

Regulamin studia

Poniższy Regulamin obowiązuje od 10.04.2021 r.
Opłata rezerwacji oraz przystąpienie do zdjęć jest równoznaczne z akceptacją 
regulaminu i zasad funkcjonowania studio

oraz wszystkich informacji zawartych na stronie przez wszystkich uczestników sesji.


 
l. WYNAJEM SALI:

1. Minimalny czas wynajmu sali 
SALA 86 (CYKLORAMA) minimalny czas wynajmu to 2h, nie ma możliwości wynajmu tej Sali poniżej 2h. 
WHITE HALL minimalny czas wynajmu 1h 
ZEFIR STUDIO Office & Desk ( ul. Plac Wolności 2) minimalny czas wynajmu 1h 

Sale fotograficzne wynajmowane są na określony przedział czasowy. W zarezerwowany czas wynajmu danej sali wlicza się także wszelkie przygotowania do sesji oraz zostawienie po sobie sali takiej jaką ją zastaliście, tak aby następni klienci mogli bez przeszkód i opóźnień rozpocząć swoją pracę.

Czas wynajmu studia liczymy od godziny potwierdzonej rezerwacją do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji. Czyli jeżeli sala jest zarezerwowana na 8:00 do 9:00 to wynajmujący na salę wchodzi dokładnie o 8:00 a salę musi zwolnić najpóźniej o 9:00.
Jeżeli wynajmujący bądź osoby trzecie spóźniają się na sesję czas wynajmu się nie wydłuża.

Mimo wcześniejszego zakończenia wynajmu przez wynajmującego nie podlega zwrotowi różnica pieniężna.

Pięć minut przed końcem wyznaczonego czasu pracownik studio wejdzie na salę w celu jej odebrania i sprawdzenia porządku oraz zdeklaruje czy sprzęt nie został zniszczony.

 2. W koszt wynajmu studio wchodzi: 

⦁    standardowy komplet sprzętu fotograficznego i standardowe wyposażenie sali (aktualna lista wyposażenia w zakładce "SPRZĘT" )
⦁    dostęp do stanowiska wizażu. 
⦁    dostęp do dodatkowych akcesoriów lub niestandardowego wyposażenia znajdującego się na stanie sali.

W przypadku zamiaru korzystania z dodatkowego sprzętu i dodatków należy wcześniej poinformować pracownika studio, gdyż nie możemy gwarantować dostępności wszystkich gadżetów, które nie są przedmiotem danej sali. 

Korzystanie ze stanowiska wizażu możliwe w godzinach rezerwacji sali. 

3.  Zauważone usterki i wady sprzętu i wyposażenia sali natychmiastowo należy zgłosić pracownikowi. Sprzęt należący do studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta i zgodnie z jego przeznaczeniem.

Ze sprzętu dostępnego w salach korzystać może tylko i wyłącznie osoba posiadająca wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania z tego typu sprzętu.

4. Sesję zdjęciowe ze zwierzętami muszą być uzgadniane wcześniej. Straty wyrządzone przez zwierzęta pokrywa Wynajmujący. Sesja na której będzie więcej niż jedno zwierzę, obowiązuje wycena indywidualna, a czas sesji może zostać skrócony w celu posprzątania studio.

5. Jeżeli podczas wynajmu korzystający z sali uszkodzi sprzęt, dodatki, rekwizyty czy konstrukcje stałą sali, zobowiązany jest do rekompensaty strat według cen rynkowych.

6. W razie naruszenia reguł czy warunków wynajmu, studio zastrzega sobie prawo do odmowy dalszej współpracy.
 
ll. WARUNKI REZERWACJI I OPŁAT:

1. Studio zostaje trwale zarezerwowane po uiszczeniu 100% opłaty przelewem na konto, lub gotówką w dniu sesji przed jej rozpoczęciem.
2. Opłaty przelewem należy dokonać minimum 1 dzień przed datą rezerwacji. W przeciwnym wypadku rozliczenie będzie traktowane jako gotówkowe i należna kwota zostanie pobrana od Wynajmującego przed rozpoczęciem sesji.
 

4. Opłata za wynajem studia nie zostaje obniżona w przypadku spóźnienia lub przedterminowego zakończenia zdjęć, a koszty za niewykorzystany czas nie zostają zwrócone.
5. Sesje z udziałem 10 lub więcej osób czy sesje niestandardowe podlegają wycenie indywidualnej.
6. Wszystkie koszty dodatkowe ( np. przedłużenie czasu.) rozliczane są po sesji.
7. Przy niezastosowaniu się do warunków dot. min. ilości godzin, rezerwacja może zostać anulowana. W takiej sytuacji należy ponowic rezerwacje zgodnie z regulaminem.

lll. ZMIANA LUB ODWOŁANIE REZERWACJI:

1. Zmienić lub anulować rezerwację może wyłącznie osoba, która dokonała rezerwacji. 
2. Zmiana w dokonanej rezerwacji (termin i godzina) jest możliwa najpóźniej na 48h przed dniem wybranego w rezerwacji terminu.
3. W przypadku chęci zmiany terminu należy skontaktować się telefonicznie i ustalić szczegóły, a później dokonać ponownej rezerwacji w systemie..
4. Całkowite anulowanie terminu rezerwacji jest możliwe minimum  2 dni (48 godzin) przed zarezerwowana datą.
5. W przypadku zmiany opłaconej przelewem rezerwacji,  wynajmujący ma czas na ja jej wykorzystanie do końca miesiąca w którym rezerwacja została dokonana.  W innym przypadku opłata przepada.
6. Anulowanie rezerwacji poniżej 48h przed dniem wynajmu płatne 100%.

IV. ZAKAZ:

1. Wchodzenia na sale bez zmiennego obuwia, prosimy wcześniej uprzedzić o tym wszystkich uczestników sesji. 
2. Wjeżdżania na salę rowerami, hulajnogami czy wózkami dziecięcymi i tp. 
3.Używania dodatków typu świece, dym, konfetti, brokat, sztuczny śnieg, pióra itp. Bez wcześniejszego pozwolenia przez pracownika studio.
4. Wykorzystywania jakichkolwiek dodatkowych sprzętów przyniesionych ze sobą bez wcześniejszej konsultacji z pracownikiem studio.
5. Spożywania posiłków i napojów w salach zdjęciowych (prosimy korzystać z odpowiedniej strefy).
6. Palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów itp., spożywania napojów alkoholowych oraz innych używek.
7. Uczestnictwa małoletnich modeli w zdjęciach o charakterze seksualnym lub erotycznym, tworzenia zdjęć o charakterze pornograficznym – odpowiedzialność karna według czynnego ustawodawstwa.

 

bottom of page